Archiv pro měsíc: Únor 2017

Dotace pro Club Rodamiento, z. s. – rozhodnutí o přidělení (20.02.2017)

V pondělí 20.2.2017 bylo schváleno zastupitelstvem Prahy 10 rozdělení prostředků v rámci dotačního řízení. Club Rodamiento, z. s. žádal o dotace na 6 projektů. Uspěly 3 projekty.

Přehled všech akcí a projektů pro rok 2017:

 

1.Volnočasové aktivity pro veřejnost – deskové hry

 • Požadováno: 5900 Kč
 • Obdrženo: 5900

Deskové hry (klasické hry jako Osadníci, Ubongo, přes Jméno – město, scrabble, po nové deskovo – soutěžní hry jako Le passe trappe / česky Pukec ad.) bude pořádat Oddíl deskových her – Club Rodamiento, z. s. – Zázemí v prostorách nekuřáckého salonku Xbowling Strašnice. – Akce bude pro veřejnost zdarma (v případě poskytnutí dotace) nebo za dotované startovné. Kromě setkávání na tradičním hracím místě budeme dělat „výjezdní“ akce (již nyní domluvena akce se ZŠ Švehlova). Již nyní máme k dispozici několik zájemců, kteří se chtějí tohoto projektu účastnit jako dozor / konzultanti ap.

Spolke Club Rodamiento, z. s. vlastní některé deskové hry a aktivity, které využije k tomuto projetku (zejména několik variant hry scrabble, francouzké hry Le passe trappe, klasické deskové hry: šachy, člověče nezlob se atd.). V rámci dotačního řízení bychom chtěli nakoupit další vybavení, které by po ukončení tohoto projektu (tj. cca prosinec 2017) byly předány jako dar k trvalému využití dobročinným organizacím, školám, institucím, DDM, ap.

 

2.Kuličkové turnaje na Desítce

 • Požadováno: 14900 Kč
 • Obdrženo: 11300 Kč

A) Kuličkový turnaj Open (2 x)

Tradiční kuličkový turnaj kategorie Open, – předpokládaná účast (průměr) 40 účstníků, – pravděpodobně opět na dalším novém místě v rámci Prahy 10 (jako záloha pak Park Malinová-Chrpová). Náklady cca 1500,- Kč (1 turnaj kategorie Open / cena bez případného pronájmu).

B) Kuličkový turnaj dvojic (rodič x dítě) pro ZŠ Švehlova (1 x)

Po úspěšném 1. ročníku turnaje dvojic pořadaného pro ZŠ Švehlova budeme pokračovat i v roce 2017 (termín: květen 2017, hrací místo: Park Malinová-Chrpová). Náklady cca 850,- Kč

C) Kuličkový turnaj kategorie Masters (1 x)

Pro tento typ turnaje je garantovaná účast 60 – 70 hráčů z celé ČR. Jedná se o prestižní turanaje (v rámci kalendářního roku je jich pouze 10) a pořadatele vybírá výkonný výbor Českého kuličkového svazu z přihlašených žadatelů (termín podání je do 3.1.2017). Náklady na tento turnaj jsou také mnohem vyšší a rovněž je nutné splnit určité požadavky (dostatek hracích mích a důlků, WC v areálu, možnost občerstvení v areálu ap.). Náklady cca 6500,- Kč (bez pronájmu hřiště, s pronájmem cca 8000,-); Měli bychom zájem o: a) klasický turnaj Masters (který je přístupný všem bez rozdílu věku) nebo b) „Mistrovství ČR juniorů“ (které spadá také do kategorie „Masters“) o pořádání bychom měli zájem (několik let po sobě se pořádalo v Konstantinových Lázních); (Dále – již mimo rozsah tohoto projektu – budeme pořádat kuličkový turnaj dovjic v rámci „Trojboje dvojic 2017“ – tato akce je však zařazena jako samostatný velký projekt (podána samostatná žádost o dataci) – viz „Trojboj – turnaj dvojic (bowling/kuličky/pétanque)“).

Poznámka k dotaci: podpořeno > kancelářské potřeby (rozpočet 750,- Kč), pytle, provázky, hřebíky (rozpočet 200,- Kč), pořízení pohárů a cen pro 4 turnaje (rozpočet 10350,- Kč)  / nepodpořeno > účetní služby (1500), pronájem hřiště (1500), propagace (600).

 

3.Trojboj – turnaj dvojic (bowling/kuličky/pétanque)

 • Požadováno: 11420 Kč
 • Obdrženo: 5000 Kč

Akce probíhá ve třech termínech:

ÚNOR 2017 = Bowlingový turnaj dvojic (každá dvojice odehraje 3 až 4 hry, které se jí započítávají do soutěže; bowlingový turnaj se vyhodnucuje samostatně a zároveň se body z tohoto turnaje počítají do celkových tabulek Trojboje; dvojice s dětmi / juniory jsou zvýhodněni handicapy); Místo konání: Nekuřácká bowlingová herna Xbowling Strašnice, Praha 10 – Strašnice. Termín: pracovní den odpoledne (trvání cca 2 hod.).

BŘEZEN 2017 = Pétanque turnaj dvojic (každá dvojice odehraje klasický turnaj – systém základních skupin s přechodem do KO pavouka; pétanque turnaj se vyhodnocuje samostatně a zároveň se body z tohoto turnaje počítají do celkových tabulek Trojboje; dvojice s dětmi / juniory jsou zvýhodněni handicapy). Místo konání: pravděpodobně Park Malinová-Chrpová, Praha 10 – Záběhlice. Termín: sobota nebo neděle (trvání cca cca 5 hod.).

DUBEN 2017 = Kuličkový turnaj dvojic (každá dvojice odehraje klasický turnaj – systém základních skupin s přechodem do KO pavouka; kuličkový turnaj se vyhodnocuje samostatně a zároveň se body z tohoto turnaje počítají do celkových tabulek Trojboje; dvojice s dětmi / juniory jsou zvýhodněni handicapy). Místo konání: pravděpodobně Park Malinová-Chrpová, Praha 10 – Záběhlice. Termín: sobota nebo neděle (trvání cca cca 5 hod.).

Finále: po odehrání poslední disciplíny se vyhodnotí celkový Trojboj a rozdají ceny (většinou až do 10. místa + účastnické ceny pro všechny).

Poznámka k dotaci: podpořeno > pořízení pohárů a účastnických cen (rozpočet 5000,- Kč)  / nepodpořeno > pronájem bowlingových drah (rozpočet 6420,- Kč).

 

4.Bowling pro veřejnost (zejména seniory) – tréninky a reprezentace

 • Požadováno: 34992 Kč
 • Obdrženo: nepodpořeno

Jedenkrát měsíčně bowlingový trénink (formou celoroční ligy) – celkem 12 setkání ročně. Vždy první neděli v měsíci (cca 2 hod; celá herna = 6 bowlingových drah / nekuřácká bowlingová herna Xbowling Strašnice, Praha 10).

 

5.Pétanque tréninky / nábory / soutěže

 • Požadováno: 18950 Kč
 • Obdrženo: nepodpořeno

A) Pravidelné tréninky pro veřejnost (ZDARMA)

V rámci projektu nabízíme pravidelné tréninky všem zájemcům bez rozdílů. Tréninky budou zajišťovat naši zkušení hráči. V současné době je „Club Rodamiento, z. s.“ jediný reprezentant pétanque sportu za Prahu 10 v ČAPEK (Česká asociace pétanque klubů).
Tréninky by probíhaly 2 x – 4 x měsíčně (vždy pracovní den v podvečer) na katastru Prahy 10 (místo dle počtu zájemců: hřiště u ulice Dětská nebo hřiště u metra Skalka).

B) Turnaje a ligy (ZDARMA)

Dále pro veřejnost plánujeme uspořádat turnaje v pétanque (případně tyto turnaje zapojit do dlouhodbé ligy – podobně jako pořádáme již několik let v Letenských sadech „Letenskou pétanque ligu“. Tyto větší turnaje by se konaly cca 4 x / 6 x ročně. Zájemci se také mohou zapojit do Pražského poháru pétanque v rámci kterého si dle rozlosování volí tým „domácí“ hřiště (tj. na Praze 10).

C) Profesionální trénink s uznávaným trenérem s mezinároním certifikátem (1 nebo 2 ročně)

V rámci našeho projetku plánujeme seznámit případné zájemce (nebude omezeno zkušenostmi ap.) s profesionálním tréninkem, který pro nás zajistí (přijede na některé hřiště v rámci Prahy 10) zkušený trenér s certifikací Mezinárodní federace pétanque F.I.P.J.P.

 

6.Holandský billiard (Sjoelen) – rozvoj této hry v Praze

 • Požadováno: 37670 Kč
 • Obdrženo: nepodpořeno

A) Pravidelné tréninky pro veřejnost (zdarma – v případě poskytnutí dotace)

Pravidelné tréninky se konají 1 x týdně (již nyní pravidelně pořádáme); výsledky se zároveň započítávají do „Pražského poháru Sjoelen“. Naši lektoři a trenéři vše rádi vysvětlí a naučí zájemce techniky teto hry / sportu. ROZPOČET: 750 Kč (propagační materiály a kancelářské potřeby)

B) Velké turnaje pro veřejnost

Větší akce o ceny pořádáme cca 5 x ročně. Opět jsou přístupné široké veřejnosti.
ROZPOČET: 3500 Kč * (pořízení ocenění – poháry, účastnické ceny) / * pouze v případě, že by mělo být startovné zdarma.

C) Veřejně prospěšné akce na které jsme pozvání nebo které sami pořádáme

Pořádali jsme již dříve akce pro firmy nebo akce pro Základní školy. Pro sezonu 2017 projevily zájem další školy a instituce. Rádi bychom obdrželi na tyto projekty dotaci na pořízení nového vybavení (hracích stolů) s tím, že bychom následně každé organizaci (škole či instituci) trvale přenechali 1 – 2 hrací stoly na trénink. V sezoně 2017 plánujeme uskutečnit celkem 4 takovéto akce (1 x Centrum Paraple, 2 x pro ZŠ, 1 x pro Domov seniorů). ROZPOČET: 4000 Kč (přeprava hracích stolů na místo konání a zpět), 27920 Kč (pořízení 8 ks hracích stolů / nejnižší cena na trhu vč. dopravy; stoly budou předány institucím následně jako dar k tvralému užívání).

Dotační řízení 2017 (Praha 10) – Club Rodamiento, z. s.

Club Rodamiento, z. s. se zapojil do projektu Prahy 10 „Dotační řízení 2017“ a podal celkem 6 žádostí na podporu vlastních projektů, které v roce 2017 bude na katastru Prahy 10 pořádat.

Jednotlivé projekty:

 

1. KULIČKY

Název projektu: „Kuličkové turnaje na Desítce

Cíle projektu

 • Rozšířit povědomí o kuličkovém sportu (pro někoho zábava pro většinu zkušených hráčů plnohodnotný sport se všemi pravidly / Český kuličkový svaz je členem Světové kuličkové federace – World Marbles Federation).
 • Zapojit do pohybových aktivit (navíc ve volné přírodě / pod širým nebem) co nejširší okruh obyvatel a zejména děti (dle statistik se účastní turnajů pouze 10 – 15% juniorů do 15 let – tohle číslo bychom rádi vylepšili).
 • Vytvořit případně kvalitní hráčskou základnu (reprezentaci Prahy 10) vstupem do některého z kuličkových oddílů. Hráči se mohou účastit i ostatních turnajů v rámci ČR a sbírat body do Národního žebříčku ČKS a případně také soutěžit v kubové soutěži.
 • Objevovat nová místa (v rámci katastru Prahy 10) i pro „přespolní“ účastníky (tím že náš spolek pořádá většinou každý turnaj na novém místě)
 • Aby se Praha 10 stala faktickým centrem kuličkového sportu. Po 15 letech existence Českého kuličkového svazu, kdy sídlo bylo v Kralupech nad Vltavou, se v roce 2016 svaz přestěhoval právě na katastr Prahy 10 (sídlo na adrese: Vykáňská 1355/11, Praha 10 – Strašnice).

 

2. PÉTANQUE

Název projektu: „Pétanque tréninky / nábory / soutěže

Cíle projektu

 • Vybudovat širší základnu hráčů pétanque na Praze 10 (vytvořit kvalitní reprezentaci domácích hráčů).
 • Umožnit vyzkoušet si (zdarma) pétanque pro co nejširší okruh osob (zejména obyvatel Prahy 10).
 • Zaměřit se zejména na mládež a juniory (pokud je pétanque zaujme mají otevřené dveře k profesionálnímu tréninku: ČAPEK pořádá pravidelné přípravy zdarma z rozpočtů na přípravu reprezentace MČR a dále jednou ročně přijíždí juniory (zdarma) trénovat Claude Raluy – zakladatel slavné francouzské pétanque školy)

 

3. SJOELEN

Název projektu: „Holandský billiard (Sjoelen) – rozvoj této hry v Praze

Cíle projektu

 • Učinit Prahu 10 hlavním sídlem tohoto sportu. Pořádat turnaje pro veřejnost a připravovat reprezentaci (pravidelně se pořádá Mistrovství ČR nebo Mistrovství světa, které se v roce 2017 uskuteční ve Francii).
 • Rozvíjet tento sport i do škol a ostatních institucí (již nyní mají zájem dvě ZŠ na Praze 10 a jednáme s Centrem Paraple ap.).

 

4. TROJBOJ

Název projektu: „Trojboj – turnaj dvojic (bowling/kuličky/pétanque)

Cíle projektu

 • Větší zapojení občanů do pohybových aktivit.
 • Umožnit (díky dotaci) zapojení do této sportovní akce co nejširší veřejnosti včetně sociálně slabších rodin a rodin s dětmi.
 • Rozpočet je uveden pro 30 dvojic (60 hráčů).
 • Možnost vyzkoušet si nový sport u kterého mohou zůstat i následně a zapojit se do sportovní činnosti některého z klubů provozující tento sport např. v rámci Prahy 10.

 

5. BOWLING

Název projektu: „Bowling pro veřejnost (zejména seniory) – tréninky a reprezentace

Cíle projektu

 • Zajistit pravidelné potkávání seniorů při nějaké aktivní činnosti.
 • Rozvíjet formou tréninků bowlingovou dovednost.
 • Vytvořit reprezentaci hráčů na bowlingové turnaje (možnost reprezentovat např. Prahu 10).

 

6. DESKOVÉ HRY

Název projektu: „Volnočasové aktivity pro veřejost – deskové hry

Cíle projektu

 • Pravidelná setkávání u deskových her (1 – 2 x měsíčně).
 • Možná forma celoroční ligy.
 • Zapojit i ZŠ (již nyní zájem ze strany ZŠ Švehlova).

Sjoelen narozeninový turnaj „70“ (11.02.2017)

V rámci oslav narozenin našeho člena se uskutečnil také speciální turnaj v holandském billiardu (Sjoelen). Podmínkou bylo zahrát přesně „70“ nebo se tomuto číslu přiblížit. Hrálo se na 3 hry. V případě menšího výsledku se 1 bod odečítal a pokud někdo sedmdesátku přeskočil (nahrál více) – tak se mu počítal trojnásobek záporných bodů.

Celkem 5 hráčů nahrálo 3 x 70 přesně a tak postoupili do finále ve kterém nakonec nejlépe uspěla Naďa Šamonilová a vyhrála tak i roční „Rodamiento voucher“ na akce klubu.

Pořadí po základní části turnaje: 

 • 1. Marcel Ptáček (70, 70, 70) 0
 • 1. Naďa Šamonilová (70, 70, 70) 0
 • 1. Anna Rychterová (70, 70, 70) 0
 • 1. Zdeněk Hrubeš (70, 70, 70) 0
 • 1. Daniel Beseda (70, 70, 70) 0
 • 6. Lenka Bezchlebová (69, 70, 70) – 1
 • 7. Aleš Pipek (70, 70, 72)
 • 8. Václav Tourek (70, 70, 76)
 • 9. Lucie Besedová (70, 70, 80)
 • 10. Jitka Ptáčková (70, 54, 64) – 22
 • 11. Luboš (61, 75, 70) – 24
 • 12. Vladimír Hobža (73, 69, 63)
 • 13. Antonín Rychter (69, 74, 69)

FINÁLE: 

 • 1. Naďa Šamonilová (55) – 15
 • 2. Anna Rychterová (49) – 21
 • 3. Zdeněk Hrubeš (82) – 36
 • 4. Marcel Ptáček (28) – 42
 • 5. Daniel Beseda (24) – 46

FOTOGALERIE (Google) – Club Rodamiento

P2116137