Archiv rubriky: Členské příspěvky

Zápis z elektronického (dálkového) jednání Členské schůze spolku

Struktura: Organizace > Jednání Členské schůze > 17.06.2019

Zápis z elektronického (dálkového) jednání Členské schůze spolku

Club Rodamiento, z. s.

Schůze probíhala formou elektronického hlasování ve dnech 13.6.2019 – 17.6.2019 (včetně). 

Schůze se zúčastnilo 18 členů (ze 36) s hlasovacím právem. 

Schválené návrhy: 

Členská schůze schvaluje členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 150,- Kč

(PRO = 18 / proti = 0 / zdržel se = 0)

Členská schůze schvaluje členský příspěvek pro rok 2019 (JUNIOŘI do 17 let včetně) ve výši 100,- Kč

(PRO = 17 / proti = 0 / zdržel se = 1)

Členský schůze schvaluje termín splatnosti pro platbu členských příspěvků do 15. 7. 2019

(PRO = 18 / proti = 0 / zdržel se = 0)

V Praze dne 18. 6. 2019

Zapsal: Bc. Daniel Beseda, předseda spolku 

ZÁPIS V PDF

Platbu proveďte bezhotovostně na účet klubu a uveďte své jméno a příjmení a do předmětu „členský příspěvek 2019“:

Bankovní účet klubu

Bankovní spojení: 2100219666 / 2010 (Fio banka, a.s.)

– preferovaný způsob pro veškeré klubové finanční operace
– do předmětu/zprávy vždy uveďte JMÉNO hráče a ÚČEL platby

Členské příspěvky na rok 2018

Struktura: Finance > Členské příspěvky > rok 2018

Milé členky / milí členové,

dne 4. ledna 2018 se Členská schůze usnesla na této výši členského příspěvku pro sezonu 2018:

 • ČLENOVÉ KLUBU – DOSPĚLÍ:  150,- Kč
 • ČLENOVÉ KLUBU – JUNIOŘI (do 18 let):  100,- Kč
 • NOVÁČCI (přijati v r. 2018):  50,- Kč
 • Osvobozeni (dle Stanov):  0,- Kč (žádost o členství podána po 1.10.2018)

Seznam členů klubu + informace o tom do které kategorie spadáte + potvrzení o úhradě členského příspěvku naleznete zde – VIZ PŘEHLED

Termín pro úhradu členských příspěvků je (dle Stanov) nejpozději do 1.3.2018. Poté budete vyzvání k úhradě čl. příspěvku a nabíhá lhůta (do 31.3.2018) – dle par. 238 občanského zákoníku. Po této lhůtě (tj. k 1.4.2018) členství ve spolku „Club Rodamiento, z. s.“ automaticky zaniká.

Členský příspěvek je možné uhradit pouze bezhotovostně – viz informace na:
http://www.rodamiento.cz/organizace-klubu/finance/
nebo v hotovosti pokladníkovi klubu (Zdeněk Hrubeš).


 

Bankovní spojení: 2100219666 / 2010 (Fio banka, a.s.)

 • do předmětu/zprávy uveďte JMÉNO hráče a text „Členský příspěvek 2018
 • jako variabilní symbol (VS) vždy uvádějte své registrační číslo

 

Děkuji za pozornost a přeji hezký den,
s pozdravem / za Club Rodamiento
Daniel Beseda, předseda spolku

Členské příspěvky na rok 2017

Milé členky / milí členové,

dne 3. ledna 2017 se Členská schůze usnesla na této výši členského příspěvku pro sezonu 2017:

 • ČLENOVÉ KLUBU – DOSPĚLÍ:  150,- Kč
 • ČLENOVÉ KLUBU – JUNIOŘI (do 18 let):  50,- Kč
 • NOVÁČCI (přijati v r. 2017):  50,- Kč
 • Osvobozeni (dle Stanov):  0,- Kč (žádost o členství podána po 1.10.2017)

Seznam členů klubu + informace o tom do které kategorie spadáte + potvrzení o úhradě členského příspěvku naleznete zde – VIZ PŘEHLED

Termín pro úhradu členských příspěvků je (dle Stanov) nejpozději do 1.3.2017. Poté budete vyzvání k úhradě čl. příspěvku a nabíhá lhůta (do 31.3.2017) – dle par. 238 občanského zákoníku. Po této lhůtě (tj. k 1.4.2017) členství ve spolku „Club Rodamiento, z. s.“ automaticky zaniká.

Členský příspěvek je možné uhradit pouze bezhotovostně – viz informace na:
http://www.rodamiento.cz/organizace-klubu/finance/
nebo v hotovosti pokladníkovi klubu (Zdeněk Hrubeš).


 

Bankovní spojení: 2100219666 / 2010 (Fio banka, a.s.)

 • do předmětu/zprávy uveďte JMÉNO hráče a text „Členský příspěvek 2017
 • jako variabilní symbol (VS) vždy uvádějte své registrační číslo

 

Děkuji za pozornost a přeji hezký den,
s pozdravem / za Club Rodamiento
Daniel Beseda, předseda spolku