AHBL - Propozice

Struktura: Aktuality / AHBL / AHBL - Amatérská Holandský Billiard Liga

Aktualizace: 21.10.2013 (00:44), Daniel Beseda / předseda SK

STRÁNKA VE VÝSTAVBĚ


> Informace
> Základní pojmy
> Průběh ligového kola / hracího dne
> Povinnosti hráče
> Povinnosti rozhodčího
> Bodování
> Ceny
> Oficiální pravidla
> Přestupky


SOUTĚŽNÍ ŘÁD1. Informace


1.1. Liga tříčlenných týmů v holandském billiardu. V každém týmu může být max. 5 hráčů.

1.2. Hráč může figurovat v průběhu sezóny (ročníku) pouze na soupisce jednoho týmu.

1.3. Liga se hraje podle oficiálních pravidel holandského billiardu (aktuální verze z r. 2012 - Nizozemský svaz HB) a podle soutěžního řádu AHBL ligy.2. Základní pojmy

2.1. Hrací stůl
2.1.1. Hrací stůl se skládá z těchto jednotlivých částí: odhodová deska, odhodová lišta (1), hrací deska - spodní (2), boční stěny (3), branky / sloty (4), příčky (5), zadní stěna (6).
2.2. Hrací deska
2.2.1. Plocha na hracím stole mezi odhodovou lištou a průjezdovou lištou branky

2.3. Odhodová deska
2.3.1. Plocha na hracím stole před „odhodovou lištou“

2.4. Hráč
2.4.1. Pojmem hráč se rozumí „aktivní hráč“ tj. ten, který aktivně hraje. Hráč sedí, nebo stojí za odhodovou deskou

2.5. Náhradník
2.5.1. Na soupisce týmu je označen jako „náhradník“ - tj. není mu přiděleno pořadové číslo (1-3) a může nahradit i předem nominovaného hráče v každém novém zápase

2.6. Kapitán týmu
2.6.1. Každý tým má svého kapitána
2.6.2. Kapitán je mluvčím týmu
2.6.3. Odpovídá za ukázněné vystupování celého týmu i jeho jednotlivých členů

2.7. Rozhodčí
2.7.1. Rozhodčím se rozumí každý hráč, který kontroluje aktivního hráče při jeho hře, sčítá body, skládá disky ve slotech, vrací disky zpět hráči, zapisuje výsledek hry, ap.

2.8. Hlavní rozhodčí
2.8.1. Pro každé utkání (nebo hrací den) je organizátory ligy nominován jeden hlavní rozhodčí, který řeší případné spory a rozhoduje složitější herní situace
KOLO - HRA - ZÁPAS - UTKÁNÍ

2.9. Kolo
2.9.1. Jedna hra se skládá ze 3 kol
2.9.2. Orientační doba trvání kola: 1-3 minuty

2.10. Hra
2.10.1. Klasická hra se hraje se 30 disky na 3 kola
2.10.2. V rámci ligy odehraje každý hráč celkem 2 hry proti jednomu soupeři = zápas
2.10.3. Orientační doba trvání hry: 4-5 minut

2.11. Zápas
2.11.1. Zápasem se rozumí duel hráče z jednoho týmu proti hráči z druhého týmu
2.11.2. Každý hráč v jednom zápase odehraje 2 hry na jednom stole
2.11.3. Hráči se střídají na jednom stole po jedne odehrané hře (tj. 3 kola / 30 disků)
2.11.4. Výsledek hráči zapisuje (po odehrání každé hry) rozhodčí
2.11.5. Ke každému zápasu nastupují za jeden tým 3 hráči (případně náhradníci)
2.11.6. Celkově budou v každém zápase odehrány 4 hry (2 x hráč A / 2 x hráč B)
2.11.7. Orientační doba trvání zápasu: 20 minut

2.12. Utkání
2.12.1. Utkáním se rozumí duel jednoho týmu proti druhému týmu
2.12.2. V utkání se odehraje celkem 9 zápasů
2.12.3. Orientační doba trvání utkání: 60 minut

3. Průběh ligového kola / hracího dne3.1. Před prvním utkáním je každý tým povinen odevzdat pořadatelům ligy řádně vyplněnou přihlášku do AHBL ligy. V přihlášce je nutné vyplnit název týmu, jméno kapitána, 3 hráče základní sestavy a max. 2 náhradníky.

E-přihláška / Přihláška týmu do AHBL ligy (DOC)
Přihláška týmu do AHBL ligy (klasická) (PDF)3.2. Každý tým uhradí startovné (poplatek za účast v AHBL), které činí 500,- Kč za jeden tým na celou ligu. Startovné se platí nejpozději před prvním ligovým utkáním.

3.3. Dále každý tým uhradí poplatek za každé ligové utkání (tj. za 3 hrací stoly / za jednu hodinu hry; utkání proti jednomu soupeři), který činí 60,- Kč/tým. Poplatek je použit na pronájem hracích stolů.

3.4. Týmy se dostaví k ligovému utkání podle rozpisu, který je uveřejněn na oficiálních stránkách ligy rodamiento.cz/holandsky-billiard/ahbl.
3.5. Hráči jsou povinni dostavit se nejpozději 10 minut před začátkem utkání.

3.6. V případě, že se hráč nedostaví do uvedeného času (podle rozpisu) - budou se týmu počítat pouze hry ostatních dvou hráčů.

3.7. Pokud hráč dorazí do 5 minut od začátku zápasu bude mu umožněno odehrát obě hry, ale pouze v případě, že hráč nebyl vylosován jako 1. hráč (tj. hráč, který zahajuje zápas jako první). V opačném případě bude takovému hráči umožněno odehrát pouze jednu hru.

3.8. Před začátkem každého utkání odevzdá kapitán týmu soupisku, na které jsou uvedeni 3 nominování hráči (+ případní náhradníci).

3.9. V případě, že tým nastupuje ke svému 1. utkání, určí kapitán týmu ještě "výkonnostní pořadí hráčů" (tj. kdo je "jednička" týmu, "dvojka" ap.). Od dalšího ligového utkání se již toto pořadí určí z průběžného žebříčku jednotlivců (průměru), podle kterého budou hráči k jednotlivým zápasům nastupovat. Toto pravidlo má zaručit, že se papírově nejlepší hráči z každého týmu utkají vždy až v posledním zápase.

3.10. Výjimku v tomto pravidle mají pouze hráči, kteří jsou v soupisce označení jako "náhradníci".

3.11. Náhradník může nastoupit na kterýkoli zápas. Může tak vystřídat hráče, který byl původně nominován na zápas (podle rozpisu).

3.12. Náhradník může střídat hráče pouze v samostatném zápase (duelu). Nelze střídat v průběhu již rozehrané hry (tj. po odehraném kole) a nelze střídat hráče ani v rozehraném zápase (tj. po jedné odehrané hře).


3.13. Hráči nastupují ke svým zápasům podle předem známého schématu a časového rozvrhu.

3.14. Hráči jsou povinni dodržovat rozpis (zejména pořadí v jakém začínají a hrací stůl na kterém mají odehrát zápas).

Časový rozvrh - nasazování hráčů k zápasům
Časový rozvrh - nasazování hráčů k zápasům


3.15. Před samotným zahájením zápasu má každý hráč k dispozici 1 minutu na trénink (a to pouze na stole na kterém nastupuje ke svému prvnímu zápasu v utkání). (Po tomto minutovém tréninku již hráče nehraje 5 zkušebních puků).

3.16. Na každém dalším novém hracím stole má každý hráč k dispozici (povinně) 5 puků na vyzkoušení. Pouze v případě, že předem rozhodčímu výslovně uvede, že těchto 5 zkušebních puků nechce, může začít hrát "na ostro".3.17. Rozhodčí si do "Zapisovacího lístku" poznamenává jednotlivá kola, která právě hráč hraje a také zapisuje výsledky jednotlivých her. Ten pak předává hlavnímu rozhodčímu, nebo pořadatelům ligy, kteří údaje přepisují do "Zápisu o utkání" a do počítače.
Vzor "Zápisu o utkání"
Zápis o utkání4. Povinnosti hráče4.1. Hráč je povinen zajistit si disky proti pádu do hrací plochy.

4.2. Pokud má hráč disky odložené na „odhodové liště“ a během hry tyto puky spadnou na hrací desku (za tuto lištu) - jsou tyto disky ve hře a musejí se ponechat na místě kam spadly.

4.3. Po odehrání každého kola se hráč ujistí, že nemá žádné další disky k odehrání (na pozdější reklamace nebude brán zřetel).

4.4. Oznámí rozhodčímu (gestem nebo slovně), že má opravdu odházeny všechny hrací disky (teprve poté může rozhodčí začít vracet disky zpět hráči a skládat puky ve slotech).

5. Povinnosti rozhodčího5.1. Po odehrání každého kola:
5.1.1. - rozhodčí se zeptá hráče zda má odházeno (ten odpoví)
5.1.2. - teprve poté může rozhodčí:
5.1.2. - a) kontrolovat, které disky jsou platné/neplatné (použitím měřící lišty)
5.1.2. - b) vracet hráči zbylé disky (které nejsou celým svým objemem ve slotu)
5.1.2. - c) skládat disky umístěné ve slotech

5.2. Rozhodčí musí skládat disky podle oficiálních pravidel HB - to znamená maximálně 4 disky na sebe.

5.3. Rozhodčím se doporučuje aby disky skládali výhradně jednou rukou - vyhnou se tak případným sporům a nedorozuměním (z důvodu přehlednosti) - interní pravidlo AHBL.

6. Bodování6.1. Každé utkání (tým A proti týmu B) se skládá z 9 zápasů.

6.2. Každý zápas se skládá ze 4 her (každý hráč 2 hry).

6.3. Hráč může získat v zápase 0 - 3 body.
6.4. Hráč, který v duelu zvítězí (na součet dvou her) obdrží vždy min. 2 body.
6.5. V případě, že poražený hráč vyhraje alespoň jednu hru, získává 1 bod.

Viz Vzor "Zápisu o utkání"
6.6. Ligová tabulka

6.6.1. Každému týmu se do celkové ligové tabulky bude zapisovat:
- vítězství (1 bod) nebo prohra (0 bodů) v utkání
- obdržené body za zápasy (0 - 27 bodů)
- celkové nahrané skóre v utkání

6.7. O celkovém pořadí v lize rozhodují tato kritéria:
1. Počet vítězných utkání
2. Vzájemné zápasy týmů se stejným počtem vítězných utkání
3. Počet získaných bodů v utkáních (body za jednotlivé zápasy)
4. Celkové zahrané skóre týmu

6.8. V případě, že nerozhodne ani jedno v výše uvedených kritérií, rozhodne o konečném pořadí týmů doplňková hra (3 hráči jednoho týmu proti 3 hráčům druhého týmu / 1 kolo se 30 puky / na součet celkového skóre z těchto 3 her).


7. Ceny


7.1. Týmy:
Věcné ceny / poháry / medaile = pro týmy na 1.-3. místě.
Speciální ceny pro hráče vítězného týmu.

7.2. Jednotlivci:
Nejlepší jednotlivci na 1.-3. místě (podle průměru; min. 5 her).
Nejužitečnější hráč ligy (podle počtu nasbíraných bodů pro tým)8. Oficiální pravidla8.1. Každá hra (základní) má 3 kola a hraje se s 30 disky.

Disky

8.2. Každý hráč je před začátkem hry povinen překontrolovat si a spočítat hrací disky (celkem 30). Pozdější reklamace nejsou přípustné.

8.3. Pokud hráč hraje s méně než 30 disky, není možná následná oprava.

8.4. Hráč si také musí zkontrolovat zda žádné disky nezůstaly pod odhodovou lištou.

8.5. Hráč je povinen zajistit si disky proti pádu do hrací plochy.

8.6. Pokud má hráč disky odložené na „odhodové liště“ a během hry tyto puky spadnou na hrací desku (za tuto lištu) - jsou tyto disky ve hře a musejí se ponechat na místě kam spadly.

8.7. Po odehrání každého kola se hráč ujistí, že nemá žádné další disky k odehrání (na pozdější reklamace nebude brán zřetel).

8.8. Disky, které neprošly do branky vrací hráči zpět rozhodčí.

8.9. Disky umístěné v brankách skládá a manipuluje s nimi pouze rozhodčí.

8.10. Disk je v brance, je-li přední hrana branky zcela překročena (viz "průjezdová lišta branky").

8.11. Disky, které leží před brankami nebo z branek vyčnívají se používají pro další kolo.

8.12. V případě, že si rozhodčí není jistý zda disk v brance je/není, použije měřící lištu a protipohybem k brance rozhodne o jeho platnosti/neplatnosti. Pokud se disk pohne, použije se do dalšího kola, nebo vyřadí.

8.13. Každý disk lze v daném kole vhodit pouze jednou.

8.14. Na disky v hracím poli i brankách se může sahat až na konci každého kola.

8.15. Disky se skládají na sebe po každém kole, nikoliv během hry.

8.16. Disky se skládají systémem "4-3-3" (tj. po 1. kole max. 4 disky na sebe, po druhém max. 3).Neplatné disky a řešení situací

8.17. Pokud disk vjede do branky a odrazí se z něj zpátky, pak zůstává tam, kde skončil a je dále součástí hry.

8.18. Pokud disk vyskočí z hrací desky, použije se až v následujícím kole.

8.19. Pokud disk branku přeskočí (tj. neprojede jí), pak se z hrací desky ihned odstraní a použije se až v následujícím kole.

8.20. Pokud se disk odrazí zpět před odhodovou lištu, vyřazuje se pro dané kolo ze hry a použije se až v kole následujícím. Jedná-li se o třetí kolo, s diskem se již dále nehraje.

8.21. Pokud disk zůstane pod odhodovou lištou a nevyčnívá, ponechává se na místě.

8.22. Pokud disk skončil v brance, kterou původně neprojel, vyřazuje se a použije v dalším kole.

8.23. Disk je platný v těchto situacích:


8.24. Všechny neplatné disky se odkládají pouze na konci stolu - na straně rozhodčího a vracejí se případně do následujícího kola až spolu s ostatními disky.

Bodování

8.25. Počítání se provádí vždy až po 3. kole.

8.26. Pokud skončí všechny disky v cíli (jsou umístěny v brankách) po 1. nebo 2. kole, hra končí.

8.27. Pokud hráč zahraje "148" bodů po 2. kole - může hrát ještě s jedním "bonusovým" diskem,

8.28. Pokud hráč zahraje "148" bodů po 1. kole - může hrát ještě se dvěma "bonusovými" disky.

8.29. Čtveřice disků rozmístěna rovnoměrně do všech polí (branek) je za 20 bodů. Zbývající disky se počítají dle bodů příslušné branky.8.30. Počet bodů počítá (za dohledu hráče) rozhodčí. Rozhodčí následně sdělí hráči výsledek a po odsouhlasení hráčem zapíše tento výsledek do hrací karty.

8.31. Před počítáním bodů je nutné dodržovat pravidlo týkající se skládání disků.

Ostatní ustanovení

8.32. Jestliže se během hraní rozbije disk hraje se následně celé kolo znovu.

8.33. Pořadatel zajišťuje aby hrací stůl byl stabilní (podložen, upevněn) a ve vodorovné poloze.

8.34. Během hry by soupeř (rozhodčí) neměl mluvit, nezpůsobovat hluk a pohyby či gesty rušit hrajícího hráče. Pouze na žádost hráče může poradit, nebo ukázat v které brance chybí disky, nebo oznámit počet disků ve brankách.

8.35. Pokud rozhodčí udělá při zápisu výsledku chybu, špatný údaj přeškrtne, napíše správný výsledek a ten opatří parafou (případně kapitán týmu).Úprava hracího stolu / čištění / posyp

8.36. Hráč nesmí po zahájení hry nijak měnit vlastnosti hracího stolu. Nesmí měnit jeho polohu (posouvat, naklánět, podkládat, ap.) a nesmí používat žádné čistící prostředky ani posyp. Při nechtěném posunutí stolu ho musí vrátit do původní polohy.

9. Přestupky


9.1. Přestupky a sankce upřesňuje "Disciplinární řád", který bude k dispozici.

9.2. Složitější přestupky a situace, které neupravuje tento soutěžní řád, bude řešit pětičlenná komise.


Club Rodamiento, sportovní klub (občanské sdružení), zaregistrováno: 16.01.2012, IČ: 22757406, sídlo: Praha 10 - Strašnice.
Bankovní spojení: 2100219666 / 2010 (Fio banka, a.s.), info@rodamiento.cz | www.rodamiento.cz | tisk | nahoru