ČAPEK – licence

Aktuální informace pro zájemce o hráčské LICENCE ČAPEK pro sezonu 2018!

Přihláška pro členy klubu do ČAPEK

AKTUÁLNĚ:


ARCHIV:

 


Roční členský příspěvek za každého hráče je stanoven na 200,- Kč.


Vážení přátelé z Clubu Rodamiento,

byl jsem pověřen výkonným výborem ČAPEK, abych Vám oznámil, že dne 9. ledna 2013 jste byli přijati hlasováním VV za řádného člena ČAPEK. Blahopřeji Vám ke členství (…).

Za VV s přáním sportovních úspěchů,
Ing. Miroslav Pešout
sekretář ČAPEK

 


 

V neděli 9. 12. 2012 byla předána žádost o členství našeho klubu do ČAPEK (České asociace pétanque klubů). Formálně se staneme členem ČAPEK po odhlasování na valné hromadě, která se uskuteční 9. února 2013.

Roční členský příspěvek za každého hráče je stanoven na 200,- Kč/ rok (tj. necelých 17,- Kč / měsíc). V tomto příspěvku je zahrnuto také pojištění hráče (vztahuje se na veškeré turnaje, které jsou konány v rámci ČAPEK).

 

Přihláška do ČAPEK – žádost o hráčskou licenci: