Členská schůze 2012

2012

 

 

Členská schůze občanského sdružení
(1. – USTAVUJÍCÍ)

TERMÍN A MÍSTO


Datum konání:
23. března 2012 (pátek), 20:15 – 20:30 hod.
Místo konání:
Praha, Bowling Radava, Milady Horákové 394/37, 170 00 Praha 7.

Program schůze:


1. Prezentace členů občanského sdružení
2. Zahájení
3. Přijetí nových členů do klubu
4. Schvalování Stanov a Organizačního a jednacího řádu
5. Volba Výkonného výboru (funkční období 1.4.2012-31.3.2016)
– Volba členů Výkonného výboru
– Volba Předsedy a Místopředsedy (zvolí VV)
– Jmenování Vedoucích sportovních oddílů (jmenuje VV)
6. Schvalování výše členského příspěvku na rok 2012

Přihláška za člena klubu:


E-přihláška / Přihláška za člena sportovního klubu (DOC)
Přihláška za člena sportovního klubu (klasická) (PDF)
E-přihláška / Přihláška do sportovního oddílu (doplnění) (DOC)