Členská schůze 2014

2014 | 2013 | 2012

 

 

Členská schůze občanského sdružení
(3.)

TERMÍN A MÍSTO


Datum konání:
21. května 2014 (středa), 17:00-17:40 hod.
Místo konání:
Kavárna DUET, Praha 2

Program schůze:


1. Prezence členů
2. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu schůze
4. Zpráva předsedy klubu o činnosti klubu za rok 2013
5. Schválení výše členského poplatku pro rok 2014
6. Návrhy členů (o bodech bude hlasováno) *
7. Diskuze
8. Schválení zápisu / Konec schůze

* Nutné doručit písemně (e-mailem: d.beseda@seznam.cz) nejpozději
do 19.05.2014 (do 23:59 hod.).

Plná moc k zastupování na Členské schůzi (DOC)
Plná moc k zastupování na Členské schůzi (PDF)


účast: 1.Daniel Beseda, 2.Josef Kamaryt, 3.Libor Mach, 4.Ivana Dlouhá, 5.Lenka Bezchlebová, 6.Zdeněk Hrubeš, 7.Antonín Jahoda (plná moc), 8.Anna Rychterová (později), 9.Daniel Moos (později), 10.Anna Jurčíčková, 11.Lucie Besedová, 12.Michal Horák, 13.Hana Kosová, 14.Luděk Sýkora

neúčast: 1.Luboš Pospíšil, 2.Naďa Šamonilová, 3.Vendula Kortusová, 4.Zdeněk Slezák

Informace: