2017 – Finance

Struktura: Organizace > Finance > 2017

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

Výpisy z účtu:

Akce:

Vyúčtování akcí – přehled (Disk Google – XLS) 

Vyúčtování dotace (MČ Praha 10):

 Vyúčtování dotace na rok 2017 (MČ Praha 10) (Disk Google – XLS)