Pracovní materiály

Rady a tipy pro sportovní kluby, spolky a oddíly (vznik, provoz, založení, účetnictví ad.)

Pracovní materiály pro funkcionáře klubu (chráněno heslem)

 

 


 

Další dokumenty a materiály:

Zákony, směrnice, vyhlášky

NOZ – poradna
Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti NOZ
Zákon č. 357/1992 Sb. (o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovit.)

Informace, pomůcky, pokyny

ČSTV / Legislativní poradna a informace
Moderní sportovní klub (řízení a administrativa)
Možnosti čerpání finančních zdrojů atletickými oddíly v ČR (diplomová práce)
Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu
Legislativní poradna, informace, vzory (ČUS)
Jak funguje sportovní klub? (ČUS)
Vedení sportovního klubu (ČUS)
Povinnosti klubu (ČUS)

Archivace

Archivace dokumentů a dokladů v občanských sdruženích
Jak dlouho musí občanské sdružení archivovat jednotlivé doklady?

Osobní údaje

Občanská sdružení jako správci osobních údajů

Literatura

Jiří Topinka, Jan Stanjura: Občanská sdružení ve sportu. Právní, účetní a daňové problémy, 2001

Jiří Topinka: Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů

Jiří Topinka: Účetnictví tělovychovných jednot a sportovních klubů

 

Práce / inspirace: