Hospodářské a účetní pokyny pro členy spolku

Sekce: Rady a tipy

Praktické informace, pokyny a návody ohledně účetních dokladů atd.

Náležitosti prvotních dokladů / vzor

 

Legislativa


Vyhláška č. 504/2002 Sb. (znění pro 2016)
Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. (od 1.1.2016)

Informace


Spolek – vedení účetnictví a zveřejňovací povinnosti (26.04.2016)
Změny v účetnictví pro rok 2016 (14.05.2016)
Spolky jsou od roku 2016 povinny zveřejňovat účetní závěrku(04.05.2016)
Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin veřejného rejstříku (Veřejný rejstřík a Sbírka listin)
MOHOU KLUBY, KTERÉ VEDOU JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, ŽÁDAT O STÁTNÍ DOTACE?(Pražská tělovýchovná unie)

Vzory – ostatní svazy / spolky


Svaz potápěčů ČR / info + vzory

Junák:

Metodický list – Dlouhodobý majetek a odepisování / vzor
Metodický list – Účtování o prostředcích na podporu činnosti / vzor
Metodický list – Problematika záloh a jejich účtování / vzor
Metodický list – Inventarizace a vše kolem / vzor
Metodický list – Účtování samostatně zúčtovatelných akcí / vzor
Metodický list – Výkaznictví a čtení výkazů / vzor
Metodický list – Účetní závěrka a vše kolem / vzor
Metodický list – Daně a organizační jednotky Junáka / vzor
Metodický list – Přiznání k dani z příjmu právnických osob / vzor

Metodický list – Tvorba vnitřních účetních předpisů / vzor
Metodický list – Předpisy upravující oblast hospodaření / vzor
Metodický list – Cestovní náhrady a vše kolem / vzor
Metodický list – Doklady v účetnictví / vzor
Metodický list – Pokladna a všechno kolem / vzor
Metodický list – Dary, darovací smlouvy a všechno kolem / vzor
Metodický list – Majetek nejen z účetního pohledu / vzor

Metodický list – Zpráva o hospodaření / vzor
Příloha k účetní závěrce / vzor
Směrnice ke zveřejnění účetní závěrky za roky 2014 a 2015 / vzor