VV (archiv)

Členové Výkonného výboru (2016 – 2020):


Daniel Beseda, člen VV, předseda spolku
Naďa Šamonilová, členka VV
Zdeněk Hrubeš, člen
Zbyněk Fojtík, člen VV
Yvetta Hrabánková, členka VV

Členové Výkonného výboru (X – 2016):


Daniel Beseda, člen VV, předseda spolku
Lucie Besedová, členka VV
Eva Vaníčková, členka VV
Daniel Moos, člen VV
Zbyněk Fojtík, člen VV
Petr Novák, člen VV
Yvetta Hrabánková, členka VV