Trojboj – 2013

Struktura: TROJBOJ / Trojboj 2013

Akci zajišťuje: Club Rodamiento, sportovní oddíly


2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Síň slávy

Výsledky


Výsledky TROJBOJE (celkově) (PDF, 17 kB)

Výsledky kuličkového turnaje dvojic (PDF, 19 kB)

Výsledky pétanque turnaje dvojic (PDF, 43 kB)

Výsledky bowlingového turnaje dvojic (PDF, 11 kB)

FotogalerieTROJBOJ 2013 – TURNAJ DVOJIC
 

BOWLING / KULIČKY / PÉTANQUE
 

!POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ!
PÉTANQUE TURNAJ = sobota, 16. března 2013 (od 11:00)
KULIČKOVÝ TURNAJ = sobota, 23. března 2013 (od 11:00)

 

TROJBOJZákladní informace:
Trojboj 2013 (III. ročník) – se skládá ze tří sportovních disciplín: bowlingového turnaje, kuličkového turnaje a pétanque turnaje.

Právo účasti:
Trojboje 2013 se mohou zúčastnit pouze DVOJICE, které se včas registrovali (viz info dále) a uhradily startovné (bankovním převodem – nejpozději do 05.03.2013, nebo v hotovosti do 10.03.2013 – 11:00 hod. / tj. před zahájením bowlingového turnaje dvojic).

Složení dvojice je libovolné (muž+muž, žena+žena, žena+muž). Jedinou podmínkou je aby jeden hráč z přihlášené dvojice byl starší 15 let.

Pokud se turnaje zúčastní junior/nováček do 14 let (včetně) bude dvojice s tímto juniorem zvýhodněna různými handicapy. – poznámka

Dvojice musí zůstat ve stejném složení po celou dobu Trojboje. V opačném případě budou tito hráči vyškrtnutí z celkových tabulek Trojboje.
Toto pravidlo platí i v případě, že by dvojice neabsolvovala některou ze tří disciplín Trojboje.

Přihlašování:
Pro účast v Trojboji 2013 je nutné přihlášení dvojice přes tuto stránku:TROJBOJ/PŘIHLAŠOVÁNÍ

nebo na emailovou adresu: d.beseda@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2013 (ve 13:00 hod.)

Nejpozději před zahájením bowlingového turnaje odevzdají účastníci pořadatelům
akce vyplněnou přihlášku.

Bodování:
Letošní bodování dvojic za umístění v jednotlivých disciplínách bude uskutečněno až poslední hrací den. Body budou přiznány pouze dvojicím, které absolvují všechny tři disciplíny.

Za 1. místo obdrží dvojice (která se zúčastnila všech tří disciplín) 24 b., za 2. místo 23 b., za 3. místo 22 b. (atd.). – příklad

V případě rovnosti bodů rozhodne o lepším umístění dvojice počet lepších umístění v disciplínách Trojboje. – příklad

Ceny:
1. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
2. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
3. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
4.-5. místo = 2 x medaile
drobné ceny pro dvojice, které absolvují všechny tři disciplíny
drobné ceny pro juniory (do 14 let), ap.

Startovné:
Startovné za celý Trojboj činí 402,- Kč za dvojici.
Junioři (do 14 let včetně) / tedy dvojice s juniorem: 302,- Kč za dvojici.
Částku je nutné uhradit nejpozději do 10.03.2013 (do 11:10 hod.).

Startovné lze uhradit v hotovosti při prezentaci hráčů na bowlingovém turnaji, nebo bezhotovostním převodem na účet sportovního klubu (nejpozději do 05.03.2013):
č.ú.: 2100219666 / 2010 (Fio banka) / do zprávy uveďte: TROJBOJ 2013 – startovné.

Pokud se některá dvojice přihlásí pouze na kuličky a pétanque bude hradit snížené startovné (bude řešeno individuálně / dle konečného počtu účastníků / snížení ceny startovného o cca 150 – 180,- Kč).

Pořadatel:
Pořadatelem III. ročníku turnaje dvojic TROJBOJ 2013 je
sportovní klub Club Rodamiento (občanské sdružení, IČ: 22757406).
Organizačně tuto sportovní akci zajišťují: Lucie Besedová a Daniel Beseda.

Chování hráčů / spory / rozhodčí:Hráči jsou povinni dodržovat „Kodex hráče“, který bude k dispozici na každém turnaji a hráči s ním budou seznámeni.

Dále jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a dodržovat rozhodnutí hlavního rozhodčího.

1) BOWLING / Radava, 10. března (neděle)Místo konání:
Bowling Radava (přízemí)
Milady Horákové 37, Praha 7

MAPA

Termín konání:
neděle, 10. března 2013
prezentace: 10:55-11:00 hod.

Herní systém:
– každá dvojice odehraje min. 3 hry na jedné dráze
– hráči se střídají po odehraném frame
– junioři/nováčci do 14 let (vč.) mají handicap + 21 bodů za každou hru
– v případě rovnosti bodů/skóre rozhoduje o pořadí nejvyšší nához

Ceny:
1. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
2. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
3. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
(NEJ nához, drobnosti pro juniory, ap.)

2) KULIČKY / Petřín, 16. března (sobota)Místo konání:
Praha, Petřín (u rozhledny)

MAPA

Termín konání:
sobota, 16. března 2013
prezentace hráčů: 10:50-11:00 hod.

Herní systém:
– švýcarský systém
– přesná pravidla budou oznámená před zahájením turnaje
– zvýhodněný handicap pro juniory/nováčky (do 14 let)

Ceny:
1. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
2. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
3. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
(drobnosti pro juniory, ap.)

3) PÉTANQUE / Letenské sady, 23. března (sobota)Místo konání:
Praha, Letenské sady (u restaurace Na Baště)

MAPA

Termín konání:
sobota, 23. března 2013
prezentace hráčů: 10:55-11:00 hod.

Herní systém:
– švýcarský systém
– přesná pravidla budou oznámená před zahájením turnaje
– zvýhodněný handicap pro juniory/nováčky (do 14 let) + 3 body
– vítězem se stává dvojice, která dosáhne 13 bodů
– každý hráč má 3 koule (dvojice 6 koulí)
– koule musí být ocelové (profesionální, nebo rekreační)
– zájemcům možno zdarma koule zapůjčit (bude zjišťováno 16. 3. na Petříně)

Ceny:
1. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
2. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
3. místo = 1 x trofej pro dvojici / 2 x medaile
(drobnosti pro juniory, ap.)

POZNÁMKY / PŘÍKLADY


 

Příklad / bodovací tabulka:

Maximální počet bodů, které dvojice může obdržet je: 72.

 

Pořadí:
Bowling:
Kuličky:
Pétanque:
1.
24
24
24
2.
23
23
23
3.
22
22
22
4.
21
21
21
5.
20
20
20
6.
19
19
19
7.
18
18
18
8.
17
17
17
9.
16
16
16
10.
15
15
15
11.
14
14
14
12.
13
13
13
13.
12
12
12
14.
11
11
11
15.
10
10
10
16.
9
9
9

 

Příklad / lepší umístění dvojice v případě rovností bodů:

 

Pořadí:
Jméno:
Bowling:
Kuličky:
Pétanque:
Trojboj:
1.
Cecílie / Klement
17
24
24
65
2.
Xenie / Artur
21
16
22
59
3.
René / Silvestr
16
24
19
59

 

Poznámka / zvýhodněné handicapy pro juniory (dvojice s juniorem) do 14 let:

Podmínkou pro přiznání kladného handicapu juniorovi (tzn. celé dvojici s tímto juniorem) je aby junior nefiguroval v soutěžních a ligových tabulkách (bowlingové ligy, pétanque ligy, Národní žebříček ČKS do určitého místa).

Příklady zvýhodněných handicapů:
– Bowling (každá dvojice získá + 21 bodů ke každé hře)
– Kuličky (dvojice bude zvýhodněná např. počtem kuliček)
– Pétanque (dvojice obdrží handicap + 3 body)
– Pétanque (nához košonku bude zkrácen)

Všechny podrobnosti budou zveřejněny před každým turnajem a ostatní dvojice hráčů budou upozorněny, že hrají zrovna hru/zápas proti takto zvýhodněné dvojici.