Archiv štítku: Členské příspěvky

Výzva k úhradě členských příspěvků (01.03.2017)

Milé členky / milí členové,

dnes je poslední řádný den kdy lze uhradit členský příspěvek pro rok 2017 (schválený Členskou schůzi spolku dne 3. ledna 2017):

  • ČLENOVÉ KLUBU – DOSPĚLÍ:  150,- Kč
  • ČLENOVÉ KLUBU – JUNIOŘI (do 18 let):  50,- Kč
  • NOVÁČCI (přijati v r. 2017):  50,- Kč
  • Osvobozeni (dle Stanov):  0,- Kč (žádost o členství podána po 1.10.2017)

Seznam členů klubu + informace o tom do které kategorie spadáte + potvrzení o úhradě členského příspěvku naleznete zde – VIZ PŘEHLED

Termín pro úhradu členských příspěvků je (dle Stanov) nejpozději do 1.3.2017. Poté budou členové u kterých evidujeme nedoplatek vyzvání k úhradě čl. příspěvku a nabíhá lhůta (do 31.3.2017) – dle par. 238 občanského zákoníku. Po této lhůtě (tj. k 1.4.2017) členství ve spolku „Club Rodamiento, z. s.“ automaticky zaniká.

Členský příspěvek je možné uhradit pouze bezhotovostně – viz informace na:
http://www.rodamiento.cz/organizace-klubu/finance/
nebo v hotovosti pokladníkovi klubu (Zdeněk Hrubeš).


 

Bankovní spojení: 2100219666 / 2010 (Fio banka, a.s.)

  • do předmětu/zprávy uveďte JMÉNO hráče a text „Členský příspěvek 2017
  • jako variabilní symbol (VS) vždy uvádějte své registrační číslo

 

Aktuální seznam členské základny je důležitý také pro účely evidence České unie sportu a dalších institucí. Pokud někteří z vás již o členství nejeví zájem – je třeba vyplnit „Žádost o ukončení členství“ a odeslat poštou nebo emailem předsedovi spolku.

Žádost naleznete v této sekci:

http://www.rodamiento.cz/o-klubu/dokumenty-klubu/  

 

Děkuji za pozornost a přeji hezký den,
s pozdravem / za Club Rodamiento
Daniel Beseda, předseda spolku

Výzva k uhrazení členského příspěvku – termín do 31.3.2016

Výzva k uhrazení členského příspěvku – termín do 31.3.2016
Aktualizace: 01.03.2016 (06:01), Daniel Beseda

Milé členky / milí členové,

dnes 1.3. je poslední možnost řádně uhradit členský příspěvek (50,- Kč junioři a nováčci a 100,- Kč dospělí) pro rok 2016.
U Vás, kteří jste obdrželi tento email s Výzvou, neevidujeme zaplacený členský příspěvek. – VIZ PŘEHLED

– Nyní nabíhá lhůta (do 31.3.2016) dle par. 238 občanského zákoníku. Po této lhůtě (tj. k 1.4.2016) Vaše členství ve spolku „Club Rodamiento, z. s.“ automaticky zaniká.

– V případě, že již nemáte dále zájem být členem / členkou spolku (sportovního klubu). Prosím o vyplnění „Odhlášky“ (viz příloha) a zaslání zpět na tento email, případně předat v papírové podobě některému ze členů VV, nebo zaslat na adresu sídla spolku: Club Rodamiento, Vykáňská 1355/11, 10000 Praha 10.

– Členský příspěvek je možné uhradit pouze bezhotovostně – viz informace na:
http://www.rodamiento.cz/organizace/2016-clenske-prispevky.htm
nebo v hotovosti pokladníkovi klubu (Zdeněk Hrubeš).

Děkuji a přeji hezký den,
s pozdravem / za Club Rodamiento
Daniel Beseda, předseda spolku

Odhláška z klubu:

 

Žádost o ukončení členství (DOC) | Žádost o ukončení členství (PDF)