Zápis z elektronického (dálkového) jednání Členské schůze spolku

Struktura: Organizace > Jednání Členské schůze > 17.06.2019

Zápis z elektronického (dálkového) jednání Členské schůze spolku

Club Rodamiento, z. s.

Schůze probíhala formou elektronického hlasování ve dnech 13.6.2019 – 17.6.2019 (včetně). 

Schůze se zúčastnilo 18 členů (ze 36) s hlasovacím právem. 

Schválené návrhy: 

Členská schůze schvaluje členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 150,- Kč

(PRO = 18 / proti = 0 / zdržel se = 0)

Členská schůze schvaluje členský příspěvek pro rok 2019 (JUNIOŘI do 17 let včetně) ve výši 100,- Kč

(PRO = 17 / proti = 0 / zdržel se = 1)

Členský schůze schvaluje termín splatnosti pro platbu členských příspěvků do 15. 7. 2019

(PRO = 18 / proti = 0 / zdržel se = 0)

V Praze dne 18. 6. 2019

Zapsal: Bc. Daniel Beseda, předseda spolku 

ZÁPIS V PDF

Platbu proveďte bezhotovostně na účet klubu a uveďte své jméno a příjmení a do předmětu „členský příspěvek 2019“:

Bankovní účet klubu

Bankovní spojení: 2100219666 / 2010 (Fio banka, a.s.)

– preferovaný způsob pro veškeré klubové finanční operace
– do předmětu/zprávy vždy uveďte JMÉNO hráče a ÚČEL platby